works  |  cv  |  info  |  text  |  contact  

 

 

Katalogtekst til "4000+"-udstillingen,
Galerie Susanne Højriis,
København oktober 2000.


4000+ - vertikale landskaber

Udstillingens titel "4000+ - vertikale landskaber" refererer til maleriernes udsigtspunkter, der alle er mere end 4000 meter over havets overflade. Det er bjerglandskaber set i niveau med toppene. I disse højder er luften tynd og atmosfæren klar og mørk. Disen er stærkt reduceret, hvilket gør det svært at bedømme afstande, og dermed størrelsesforhold. Ligeledes er der i billederne ingen mennesker eller vegetation, der kunne give et fingerpeg om skalaforholdene i bjergmassiverne. Vores dømmekraft på dette område bliver sat ud af spillet, og det er ikke længere muligt at sammenfatte det sansede.

Jeg har længe villet bruge bjerglandskabet som et billede på det rene, det jomfruelige. En slags sidste bastion af ikke kultiverede landskaber som samtidigt kan fremkalde en sublim følelse. Og jeg håber at nogle af disse tanker skinner igennem i de færdige malerier. Kant beskriver 'det sublime' som en følelse, der kun kan opnås når vi, mennesket, står over for det formløse, det ikke målbare, det der ikke kan syntetiseres i vores sanser. Det er dén følelse, som jeg mener at de rene, rå bjerglandskaber er i stand til at fremkalde. Men det sublime opstår her ikke kun i formløsheden, for intet er mere klart end disse stærkt oplyste solbeskinnede bjerge, der tilsyneladende afslører alt. Det sublime opstår netop på baggrund af den overdrevne klarhed, der får alt til at synes lige langt væk.

Billederne er altså ikke kun ment som rene landskabsskildringer, men mere som et billede på en tilstand, et billede på klarhed og renhed, hvor den dybblå himmel møder sneens blændende hvidhed. Kontrasten mellem sneen og himlen bliver yderligere forstærket af maleriernes bevidst hyperreelle farvemætning, hvor de hvide og blå nuancer er tilstede i meget rene blandinger. Af samme grund forsøger jeg også at fjerne det umiddelbart genkendelige fra det enkelte bjerg, og koncentrerer mig mere om de enkelte elementer bjergene består af: is, sne og rå klippe. Sammenstillingen af elementerne kunne altså principielt have haft mange andre forskellige fremtrædelsesformer uden at det ville have berørt maleriernes basale idé.

Serien indeholder også et andet, og mere personligt eksperiment: Jeg ville se, hvad der var tilbage hvis det konceptuelle og det narrative ikke var det fremherskende i malerierne, hvor der ikke bare var tale om at illustrere en idé så præcis som muligt, men hvor det maleriske var det bærende element: Hvis det ikke fungerede som maleri ville der ikke være noget tilbage. Jeg forsøger at fjerne det konceptuelle sikkerhedsnet, som for mit vedkommende til tider har medført, at maleriet var færdigt i det øjeblik at det fungerede idémæssigt, men ikke nødvendigvis malerisk.

Den sublime følelse som kan komme til udtryk i mødet med rå bjergmassiver, kan kun formidles videre i maleriet, hvis det appellerer til sanserne. Her er det ikke tilstrækkeligt, at vi kan foretage en ren intellektuel aflæsning, som det f.eks. er tilfældet i det helt igennem konceptuelle værk.

Bjerglandskabet er et oplagt sted for en malerisk undersøgelse i kraft af sin kompleksitet, detaljerigdom og monumentale storladenhed.

Bjørn Pierri Enevoldsen, oktober 2000

 

[ til top ]