works  |  cv  |  info  |  text  |  contact  

 

 

Katalogtekst til "Blow Up" udstillingen i Galleri Rotor i Gøteborg, Sverige,
og Retinal Circus i København 1995 og 96.


BLOW UP - eller En eksplosions essens

"Blow Up" er en af den slags dobbelttydige titler, der er så typiske for Bjørn Pierri Enevoldsens kunst.
Med det engelske sprogs store nuancerigdom kan ordene henvise, dels til udtrykket: "eksplosion": benzineksplosionerne man ser på Iærrederne, dels til udtrykket "forstørrelse", som vi kan se det på de detaljefyldte nærbilleder af orangerødt flammehav vi præsenteres for på enkelte af værkerne i serien.

Med den dobbelttydige titel vil kunstneren samtidig vise os, at det er flere forskellige begreber, flere forskellige abstraktionsniveauer, der bliver sammenstillet i "Blow Up"- serien:
- En virkelighedsreferent, der henviser til konkrete benzineksplosioner, som vi kan se det i ulykker ved motorløb, katastrofebrande, flyeksplosioner, o.l.
- Indtryk og inspiration fra de fiktive eksplosioner vi ser i den typiske action film.
- Et teknisk, videnskabelipt udtryk, der betegner en arbejdsproces, der i sig selv er objektiv og neutral.

Denne sammensathed kan spores helt ned i den malemetode kunstneren benytter sig af. Overfor det brændende inferno af ild, der er malet med mange laserende lag af varm orangerød maling for næsten at opnå en tredimensionel effekt, står den kolde blågrå himmel fladeagtigt pa Lærredet.

Så overbevisende er den maleriske realisme, der hermed opstår, at man faktisk kommer i tvivl om man står overfor fotografier eller ej. Det orangerøde ildhav er malet, sa at det står som indbegrebet, arketypen, af en eksplosion; de paddehattelignende formationer, der stadigt forskyder sig i nye kataklysmiske former, lader os ikke i tvivl om, at benzineksplosioner fra såvel den virkelige verden som fra film- og videoverdenens fiktive, har været brugt som model og inspiration af kunstneren.

Og dog er dette ikke fotorealisme.
Går man tæt på lærrederne, kan man se de enkelte penselstrøg, de velovervejede rytmiske nedslag, der skaber struktur og form ud af det tilsyneladende kaos.
Fremfor et fotografis ubarmhjertigt neutrale afdækning af virkeligheden, har Bjørn Pierri Enevoldsen valgt det traditionsbelastede maleri til at virkeliggøre sin hensigt. Med form og farve kan maleriet nemlig noget, som fotografiet ikke kan: det kan fange essensen, grundstukturen, tingens væsen om man vil, af det objekt det vil afbilde.
Et fotografi kan kun skildre det tilfældige øjebliksstill indenfor en given begivenhedsramme.
Et fotografi er bundet af det tidslige.
Et maleri står udenfor tidens dimension.

Med "Blow Up"- serien har Bjørn Pierri Enevoldsen således sat sig det mål at fange eksplosionens væsen, fange den formmæssige arketype, der er grundessensen i enhver eksplosions substans.
For mig er malerierne overordentligt overbevisende. Man fornemmer næsten fysisk den brændende hede og den fantastiske kraft, der ligger bag eksplosionerne. Det er som om Bjørn Pierri Enevoldsen med sine objektive og nøgterne undersøgelser af et ganske specielt fænomen, benzineksplosioner, har fundet byggestenene, det genetiske formkompleks, for alt materiale overhovedet, på samme måde som mikrobioiogien og genetikken ser DNA-molekylet som grundsubstansen i alt organisk liv.

Sin objektivitet og realisme til trods er "Blow Up" serien dog alt andet end entydig.
Takket være den dobbelttydighed, der ligger i såvel titel som malemetode, kommer der en slags støj ind i billederne. De bliver ikke hundrede procent afkodelige. På en gang fascineres man af den kraft og skønhed, der gemmer sig i malerierne, at det er lige før man glemmer den destruktion, der jo i sidste ende har forårsaget eksplosionen. Man kan i den forbindelse næsten tale om en voldsæstetik. Ihvertfald spiller kunstneren på den blanding af frastødning og fascination vi føler overfor katastrofer af enhver art. På samme tid drages imidlertid selve virkelighedsgengivelsen i tvivl. Eksplosionerne er næsten for perfekte, for smukt udformede.

Når man betragter malerierne, kommer man således uvilkårligt til at tænke på de kunstige scenerier og landskaber den moderne computergrafik kan tilbyde os: på den kunstigt skabte verden, der befinder sig i computerens "virtual reality" univers eller på fraktalernes dans ind i uendeligheden.

Dette er da heller ikke tilfældigt eftersom Bjørn Pierri Enevoldsen ofte har brugt computerbearbejdede tegninger i sine værker. Meningen er, at vi, beskuerne, skal bringes til at tænke over, hvad det er vi ser. Vores nedarvede vaner skal brydes i en ny konfrontation med stoffet og vores erfaringsmateriale.

Med "Blow Up"-serien er det lykkedes Bjørn Pierri Envoldsen at integrere to tilsyneladende uforenelige størrelser: Bjørn Pierri Enevoldsen er i stand til både at appellere til vores æstetiske sans og vores intellekt. Og det kan han, fordi han helt bevidst arbejder med at koordinere en moderne konceptuel kunstholdning med maleriet.

Tom Jørgensen

 

[ til top ]