Pressemeddelelse
September 2006

Dansk billedkunstner bestiger Europas højeste bjerg med trappestige


Den danske billedkunstner Bjørn Pierri Enevoldsen har netop besteget Europas højeste bjerg Mont Blanc medbringende en trappestige, så han kunne komme et lille stykke højere op end andre bjergbestigere før ham. Det gør med stor sandsynlighed Bjørn Pierri Enevoldsen til den første i verden, der er kommet 4807 meter plus én meter op på det højeste sted i Europa...

Bjergbestigning er fysisk og mentalt krævende. Bjørn Pierri Enevoldsens havde boret en række huller i trappestigen for at reducere vægten mest muligt, men alligevel var den en betydelig ekstra byrde at bære på i de dage, som det tog at bestige bjerget. Samtidig ragede den op og fangede vinden eller stødte på klippen på bjergets mere stejle side, hvilket gjorde bestigningen både farlig og vanskelig. Endelig truede en heftig snestorm, der i perioder nåede en vindhastighed på 150 km/t, flere gange med at umuliggøre det i forvejen aparte projekt.

Bjergbestigning er en klassisk disciplin, hvor succes er klart defineret ved det at nå toppen.
Bjørn Pierri Enevoldsens kunstevent, som bærer titlen ”4807m + 1m”, sætter fokus på de absurde mål, vi nogen gange kommer til at sætte os i vores stræben efter stadig større, bedre og højere.

Bjørn Pierri Enevoldsen er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1999, og har udstillet adskillige steder i ind- og udland, bl.a. i Italien, England, og USA. Han har i en årrække arbejdet med bjergmotivet i sine malerier, mens de deciderede konceptuelle produktioner er trådt i baggrunden. Første forsøg på at bestige Mont Blanc med trappestige var i juni i år, men ekspeditionen måtte afbrydes på grund af uvejr kun få hundrede meter før toppen. Her i andet forsøg lykkedes det endeligt.

 

 

 

Press release
September 2006

Danish visual artist reaches the top of the highest mountain in Europe
with a step ladder.


The Danish visual artist Bjørn Pierri Enevoldsen, has just ascended the highest mountain in Europe Mont Blanc bringing with him a step ladder, so he could get a little higher than other mountaneers before him. With great possibility Enevoldsen is now the first in the world, who has been on the top of Europe plus one meter...

Climbing a mountain is mentally and physically strenious as well as demanding. To accomplish the task, Enevoldsen drilled a row of holes in the step ladder reducing the weight which still was a burden to carry in the days of the climb.

Enevoldsen´s challenges with carrying the step ladder ranged from an immense weight attached to his body to the size and cumbersomeness of the ladder itself which was particularly an obstacle in the steeper areas of the mountain.
Futhermore a blizzard with winds reaching speeds of more than 150mph were threatening to stop this odd project.

Mountaneering is a classical discipline where success is clearely defined by the fact of reaching the summit. Bjørn Pierri Enevoldsen´s art event with the title
”4807m + 1m” is focusing on the absurd goals we sometimes happen to pursue in our endeavour after bigger, better, higher.

Bjørn Pierri Enevoldsen was educated at The Royal Accademy of Fine Arts in Copenhagen (1999), he has had several exhibitions around the world including
Italy, United Kingdom, and the USA. He has worked with the mountain motiff for years in his paintings, leaving the mere conceptuel productions behind.

The first attempt to ascend Mont Blanc with a step ladder was in June this year, but the expedition had to be cut short a few hundred meters under the summit due to bad weather. Here, in his second attempt, he finally succeeded.

 

 

 


 
4807m +1m Billeder /Images       |        Tekst/Text       |       Oprindelig hjemmeside / Original homepage